Դասընթացներ

Կրավորական Սեռ
NetworkNetwork

Կրավորական Սեռ

Կրավորական սեռը կիրառվում է մեկ այլ անձի կողմից կատարված գործողությունը նկարագրելիս

900 AMD700 AMD
Անուղղակի խոսք
NetworkNetwork

Անուղղակի խոսք

Երրորդ Պայմանական ժամանակաձևը կիրառվում է անցյալի պայմանների մասին խոսելիս

900 AMD700 AMD
Երրորդ Պայմանական
NetworkNetwork

Երրորդ Պայմանական

Երրորդ Պայմանական ժամանակաձևը կիրառվում է անցյալի պայմանների մասին խոսելիս

20 վ․

900 AMD700 AMD
Երկրորդ Պայմանական
NetworkNetwork

Երկրորդ Պայմանական

Երկրորդ Պայմանական նախադասությունները օգտագործվում են ոչ ռեալ պայմանների մասին խոսելիս 

17 վ․

900 AMD700 AMD
Առաջին Պայմանական
NetworkNetwork

Առաջին Պայմանական

Առաջին Պայմանական ժամանակաձևը շատ հաճախ կիրառվում է իրական պայմանների մասին խոսելիս

30 վ․

900 AMD700 AMD
Ապառնի Վաղակատար
NetworkNetwork

Ապառնի Վաղակատար

Ապառնի Վաղակատար ժամանակաձևը ներկայացնում է մինչև ապառնիի կոնկրետ պահը կատարված գործողություն

33 վ․

900 AMD700 AMD
Ապառնի Շարունակական
NetworkNetwork

Ապառնի Շարունակական

Ապառնի Շարունակական ժամանակաձևը ներկայացնում է ապառնիի կոնկրետ պահին կատարվող գործողություն

48 վ․

900 AMD700 AMD
Ապառնի
NetworkNetwork

Ապառնի

Ապառնի ժամանակաձևը ներկայացնում է ապառնիում կատարվող գործողություն

1 ր․ 8 վ․

900 AMD700 AMD
Անցյալ Վաղակատար Շարունակական
NetworkNetwork

Անցյալ Վաղակատար Շարունակական

Անցյալ Վաղակատար ժամանակաձևը ներկայացնում է գործողություն անցյալում,որը տեղի է ունեցել անցյալում կատարված մեկ այլ գործողությունից առաջ։

35 վ․

900 AMD700 AMD
Անցյալ Վաղակատար
NetworkNetwork

Անցյալ Վաղակատար

Անցյալ Վաղակատար ժամանակաձևը ներկայացնում է գործողություն անցյալում,որը տեղի է ունեցել անցյալում կատարված մեկ այլ գործողությունից առաջ։ 

35 վ․

900 AMD700 AMD
Ներկա Վաղակատար Շարունակական
NetworkNetwork

Ներկա Վաղակատար Շարունակական

Ներկա Վաղակատար Շարունակական ժամանակաձևը ներկայացնում է գործողություն անցյալում,որը այս կամ այն ձևով կապված է ներկայի հետ։

46 վ․

900 AMD700 AMD
Ներկա Վաղակատար
NetworkNetwork

Ներկա Վաղակատար

Ներկա Վաղակատար ժամանակաձևը ներկայացնում է գործողություն անցյալում,որը այս կամ այն ձևով կապված է ներկայի հետ։

30 վ․

900 AMD700 AMD
Անցյալ Շարունակական
NetworkNetwork

Անցյալ Շարունակական

Անցյալ Շարունակական (Անկատար) ժամանակաձևը ներկայացնում է անցյալում կատարվող շարունակական գործողություն

46 վ․

900 AMD700 AMD
Անցյալ Կատարյալ
NetworkNetwork

Անցյալ Կատարյալ

Անցյալ Կատարյալ ժամանակաձևը ներկայացնում է անցյալում կատարվող գործողություն

39 վ․

900 AMD700 AMD
Ներկա Շարունակական
NetworkNetwork

Ներկա Շարունակական

Ներկա Շարունակական ժամանակաձևը ներկայացնում է ներկայում կատարվող գործողություն

1 ր․ 16 վ․

900 AMD700 AMD
Ներկա Անորոշ
NetworkNetwork

Ներկա Անորոշ

Ներկա Անորոշ ժամանակաձևը ներկայացնում է ներկայում ներկայում սովորաբար կատարվող գործողություն

32 վ․

900 AMD700 AMD
Ներկա Անորոշ/ to be
NetworkNetwork

Ներկա Անորոշ/ to be

Ներկա Անորոշ ժամանակաձևը ներկայացնում է ներկայում գոյություն ունեցող վիճակ 

33 վ․

900 AMD700 AMD