Ապառնի Վաղակատար

Տևողություն 33 վ․

Ձեր դասընթացը հասանելի կլինի 90 օր

Արժեքը ՝

700 AMD 900 AMD
Ապառնի Վաղակատար

Դասընթացի մասին

Ապառնի Վաղակատար ժամանակաձևը ներկայացնում է մինչև ապառնիի կոնկրետ պահը կատարված գործողություն

Դասընթացի բովանդակություն

videoԱպառնի Վաղակատար33 վ․ Սկսել
videoFuture Perfect Սկսել
videoFuture Mixed Սկսել
Network

Network

Դասավանդողի մասին